Oncologie

Bent u getroffen door kanker of iemand in uw nabije omgeving? Weet dat elke persoon met kanker anders is en een aparte aanpak nodig heeft.

Het staat vast dat het zwaar is om met kanker om te gaan. Iedereen beleeft deze ziekte op zijn eigen manier en wordt hierbij beïnvloed door zijn levensverhaal, wat hij/zij reeds heeft meegemaakt, zijn draagkracht, zijn gemoed en dat van zij die hem/haar omringen.

Er is geen manier van reageren die goed of fout is. Eenzelfde gebeurtenis kan uiteenlopende gevoelens oproepen afhankelijk van de persoon en het moment. Het is belangrijk over uw emoties te praten met uw behandelend arts, verpleegkundige of apotheker. 
Hier willen wij u in uw dagelijks comfort ondersteunen met gelaats-, lichaams- of haarverzorging. Intieme hygiëne en mondverzorging zijn ook 2 belangrijke aspecten die hier aan bod komen.

"Het leven is waardevol, schoonheid ook!"
Ozalys - Stay beautiful